Book online

Προβάλλονται αυτή την εβδομάδα
Προβολές μέχρι και Τετάρτη 27/09

Κινηματογράφος : ΑΕΛΛΩ - Θερινός

Σάββατο 23/09

20:30

Κυριακή 24/09

20:30

Δευτέρα 25/09

20:30

Τρίτη 26/09

20:30

Τετάρτη 27/09

20:30

Σάββατο 23/09

22:30

Κυριακή 24/09

22:30

Δευτέρα 25/09

22:30

Τρίτη 26/09

22:30

Τετάρτη 27/09

22:30


20:30

ΠΙΚΑΔΕΡΟ - PIKADERO (Αίθουσα Θερινού)

22:30

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ - AL FINAL DEL TUNEL (Αίθουσα Θερινού)

20:30

ΠΙΚΑΔΕΡΟ - PIKADERO (Αίθουσα Θερινού)

22:30

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ - AL FINAL DEL TUNEL (Αίθουσα Θερινού)

20:30

ΠΙΚΑΔΕΡΟ - PIKADERO (Αίθουσα Θερινού)

22:30

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ - AL FINAL DEL TUNEL (Αίθουσα Θερινού)

20:30

ΠΙΚΑΔΕΡΟ - PIKADERO (Αίθουσα Θερινού)

22:30

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ - AL FINAL DEL TUNEL (Αίθουσα Θερινού)

20:30

ΠΙΚΑΔΕΡΟ - PIKADERO (Αίθουσα Θερινού)

22:30

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ - AL FINAL DEL TUNEL (Αίθουσα Θερινού)