Book online

Προβάλλονται αυτή την εβδομάδα
Προβολές μέχρι και Τετάρτη 10/08

Κινηματογράφος : ΕΛΛΗΝΙΣ - Θερινός

Κυριακή 07/08

20:45

23:00

Δευτέρα 08/08

20:45

23:00

Τρίτη 09/08

20:45

23:00

Τετάρτη 10/08

20:45

23:00


20:45

BULLET TRAIN - BULLET TRAIN (Αίθουσα Θερινού)

23:00

BULLET TRAIN - BULLET TRAIN (Αίθουσα Θερινού)

20:45

BULLET TRAIN - BULLET TRAIN (Αίθουσα Θερινού)

23:00

BULLET TRAIN - BULLET TRAIN (Αίθουσα Θερινού)

20:45

BULLET TRAIN - BULLET TRAIN (Αίθουσα Θερινού)

23:00

BULLET TRAIN - BULLET TRAIN (Αίθουσα Θερινού)

20:45

BULLET TRAIN - BULLET TRAIN (Αίθουσα Θερινού)

23:00

BULLET TRAIN - BULLET TRAIN (Αίθουσα Θερινού)